Drevené šindle - VECTOR
ÚVOD   |   DREVENICE   |   MASÍVNY ZÁHRADNÝ NÁBYTOK   |   POKRÝVANIE   |   HISTÓRIA   |   TECHNOLÓGIA   |   GALÉRIA   |   CENY   |   ČLÁNKY

Plochú alebo šikmú strechu?

Takáto otázka určite trápi každého staviteľa rodinného domu a odpoveď na ňu nie je vôbec jednoduchá. Strecha, či už máme na mysli plochú alebo šikmú, je stavebná konštrukcia s množstvom prísnych parametrov a pravidiel, ktoré musíme dodržať, aby slúžila svojmu účelu.

Strecha predovšetkým chráni interiér rodinného domu tým, že sa priamo vystavuje poveternostným vplyvom. Práve preto ju často nazývame aj piatou fasádou domu. Skladá sa z viacerých vrstiev, ktoré plnia nosnú, hydroizolačnú, tepelnoizolačnú, spádovú, podkladovú, ochrannú, dilatačnú, vegetačnú a pohľadovú funkciu. Veľmi výrazne ovplyvňuje aj architektonický charakter objektu. Obidva typy striech, ploché aj šikmé, majú svoje výhody aj nevýhody, preto je vhodné pred ich realizáciou poradiť sa s odborníkmi, ktorými sú v tomto prípade technickí pracovníci montážnych firiem. Stavebníkovi pri rozhodovaní môže pomôcť aj charakter okolitej zástavby, do ktorej sa chystá svoju predstavu rodinného domu vsadiť. Vhodne zakomponovať novostavbu medzi staršie rodinné domy a vily je hotové umenie.Ploché strechyV medzivojnovom období sa v mestách či na dedinách rozrástli ako huby po daždi. Áno, mám na mysli rodinné domy v tvare kocky s plochými strechami. Ich strohá, jednoduchá, funkčná architektúra vyvolávala v tých časoch množstvo diskusií. Podobali sa bytovým domom, mali zväčša dve poschodia a od ostatných rodinných domov sa odlišovali väčšími terasami a väčšími zasklenými plochami. Zaťaženie plochých striech poveternostnými vplyvmi kládlo veľké nároky na použité materiály i na celkovú konštrukciu, preto takéto typy striech vyžadovali pedantné technické vyhotovenie s použitím kvalitných materiálov. Po rokoch, keď takáto strecha potrebovala celkovú rekonštrukciu, majiteľ domu stál pred veľkou dilemou. Má zrekonštruovať strechu či postaviť podkrovie a zastrešiť dom šikmou strechou? Vzhľadom na rozrastajúcu sa rodinu si, samozrejme, vybral druhú možnosť, a tak sa postupne ploché strechy vytrácali z miest a dedín.A dnes sú už opäť v móde. Architektov si získali azda svojou najväčšou výhodou, schopnosťou zakryť akékoľvek atypické pôdorysné riešenie objektu. Využívajú sa aj ako pochôdzne či vo forme zelenej strechy. Na pohľad jednoduchá plochá konštrukcia ukončená po obvode atikou a odtokom dažďovej vody si však vyžaduje prísne dodržanie technologického postupu, aby sme zrealizovali kvalitnú strechu.Základnú konštrukciu plochej strechy tvoria stropné alebo strešné prvky. Sú to buď prefabrikované prvky z betónu, keramické nosníky s výplňou, oceľové profilované dosky na nosníkoch, alebo drevené prvky. Na túto konštrukciu kladieme tepelnoizolačnú vrstvu vo forme dosiek, rohoží či liatych pórovitých zmesí. Materiál tepelnoizolačnej vrstvy spĺňa v streche funkciu deliaceho elementu medzi vonkajším a vnútorným prostredím z hľadiska rozdielu teplôt. Nasleduje vodoizolačná vrstva – je to horná vrstva strešného plášťa, ktorá uzatvára strechu pred vodou a vlhkosťou. Keďže ploché strechy majú nulové alebo mierne spády, vodoizolačná vrstva – krytina musí byť nevyhnutne súvislá, bez škár. Jednoliata krytina tvorí na plochej streche vaňu so zvislým ukončením na atike, na všetkých nadstrešných konštrukciách a prvkoch. Zrážkovú vodu odvádzame vnútornými vpustmi alebo žľabmi. Na krytinu plochých striech používame lepenky so štruktúrou tkaniny napustené asfaltom, izolačné pásy zo sklených vlákien alebo z anorganických materiálov, asfaltové nátery či asfaltové suspenzie.Šikmé strechyTieto strechy majú už rokmi overenú tradíciu. Šikmé strechy v porovnaní s plochými majú niekoľko predností. Vonkajší strešný plášť sa môže realizovať s nižšou náročnosťou na materiál. Takéto strechy nie sú tak intenzívne vystavené nepriaznivým vplyvom počasia. Po šikmine strechy sa pohodlne skĺzne rozpustený sneh alebo stečie dažďová voda. Nemusíme preto nevyhnutne používať absolútne vodovzdorné materiály, ale postačia materiály s určitou nasiakavosťou, ktorá závisí od sklonu strechy. Výstavba šikmých striech začína pomerne zložitým návrhom a realizáciou krovu, teda nosných častí strešnej konštrukcie. Keďže už základná konštrukcia takejto strechy vyžaduje komplikovaný výpočet, šikmé strechy zastrešujú zväčša objekty s jednoduchým pôdorysným riešením. Presnosť jednotlivých konštrukčných prvkov a ich vzájomné spolupôsobenie nám zaručí ideálny základ pre kvalitnú strechu. Na krovy väčších rozpätí môžeme použiť oceľové prvky, krovy menších rozpätí majú drevenú konštrukciu. V montáži šikmej strechy pokračujeme ukladaním tepelnoizolačných dosiek na dôkladne zrealizovaný krov. Za tepelnou izoláciou nasleduje hydroizolácia napríklad vo forme fólie, ďalej podľa bežných pravidiel prichytávanie strešných lát v priečnom aj pozdĺžnom smere, čím vytvoríme rošt – základ pre kladenie strešnej krytiny. Ako krytinu môžeme použiť tvarované alebo rovné plechy, keramické či azbestocementové tvarovky, asfaltové šindle, no a v pamiatkovo chránených oblastiach aj drevené šindle či štiepanú bridlicu. Každý druh krytiny má prvky pre rovné časti strechy, hrebeňové a odkvapové tvarovky, prípadne tvarovky pre styk krytiny s vystupujúcimi konštrukciami nad strešnú krytinu, akou je napríklad komín. Či už hovoríme o plochej alebo o šikmej streche, každá z nich má svoje výhody aj nevýhody, čaro či úskalia. Pre stavebníka je dôležité, aby mal vlastnú predstavu o svojom rodinnom dome, a teda aj o jeho streche. Ak predostrie svoje požiadavky na bývanie architektovi, ten mu určite poradí a pomôže zhmotniť jeho predstavy. Či spolu zrealizujú dom s plochou alebo šikmou strechou, nie je vôbec podstatné. Dôležité je, aby stavbu strechy robili renomovaní odborníci a aby nám kvalita jej vyhotovenia aj po rokoch pripomínala, že peniaze vložené do jej realizácie boli dobrou investíciou, ktorá sa nám naozaj oplatila.